Proszę wprowadzić
Użytkownik
Hasło
  • Zmieniono język aplikacji


Podstawowe zasady bezpieczeństwa
  • Przed zalogowaniem sprawdź certyfikat strony
  • Chroń swoje hasła i login
  • Nie udostępniaj nikomu haseł
  • Dostęp do systemu jest ograniczony tylko do autoryzowanych użytkowników. Próby nieautoryzowanego dostępu będą karane. Kontynuowanie bez prawidłowej autoryzacji jest przestępstwem.
  • Pamiętaj o okresowej zmianie hasła - w przeciwnym razie hasło wygaśnie, a konto zostanie zablokowane